Škola šermu

O nás

Texty

Aktuality

ARS MAIORUM
Společnost pro zachování a rozvoj evropských bojových umění

... zabývá se výzkumem středověkých a raně novověkých militárií se zvláštním zřetelem na sbírky střední Evropy. V současné době se soustředíme na provádění prvotního soupisu a katalogizace militárií na území České republiky a Slovenska. V úzké souvislosti s tím se snažíme dohledávat a zkoumat původní prameny, zabývající se technikou, strategií a taktikou boje. V rámci této problematiky pracujeme již dlouhou řadu let na soupise prvotních pramenů, jejich transkripci a následném pokusu o rekonstrukce jednotlivých technik. Výsledky výzkumu prezentujeme formou odborných přednášek i přednášek určených širší veřejnosti a zejména pak vlastní publikační činností. Získané poznatky pak předáváme také na šermířských školách i na pravidelných seminářích, které se konají v Praze, Brně, Plzni, Uherském Brodě a  Augsburgu. 

Kontakt:     Zakovsky.P@volny.cz
                   Zdenek.Utisil@email.cz


 

TOPlist